Band, sal og scene

Faglærere:

Ørjan Pleym og Ruben L. Eriksen