Narvik ungdomsskole

Velkommen til Narvik ungdomsskole høst 2023 elever/foresatte
Fraværsrutiner grunnskole (2).pdf
INFO skolefravær.pdf
Bildet viser hvordan Narvik ungdomsskole sine elever har svart på ulike deler av elevundersøkelsen.

ELEVUNDERSØKELSEN 2022-2023

Resultatene fra elevundersøkelsen for inneværende skoleår er publisert fra Utdanningsdirektoratet. Disse kan dere finne på nettsiden analysebrettet.no for de som vil studere nærmere.

Indikatorene viser Narvik ungdomsskole sammenlignet med snittet for hele landet for 10. årstrinn. Resultatene er på samtlige områder over gjennomsnittet.

Nytt felles telefonnummer til Narvikskolen

Fra og med uke 10 (07.03.22) vil alle de kommunale skolene i Narvik få et felles telefonnummer.

Hovednummeret til Narvikskolene er 76912900. 

Telefonen vil bli besvart av en av våre hyggelige kontoransatte i Narvikskolen som vil videreformidle samtaler eller beskjeder til aktuell skole. Skolenes egne hjemmesider vil også ha utfyllende kontaktinformasjon. Direktekommunikasjon med den enkelte lærer gjøres best via appen Min Skole, se vedlegg.


Narvik ungdomsskole

Telefon: 76912900

Besøksadresse: Bjørnsonsvei 1, 8517 Narvik

Post sendes: Narvik ungdomsskole v/ merkantile,  Postboks 64, 8501 Narvik

Epostadresse: skole.merkantil@narvik.kommune.no

Facebook: Narvik ungdomsskole

Rektor

Ørjan Halvorsen

E-post: orjan.halvorsen@narvik.kommune.no 

Telefon: 932 68 138

Assisterende rektor

Heidi Olsen Sværd

E-post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Telefon: 416 29 716

Inspektører

Kenneth Skøld - 8. trinn.

E-post: kenneth.skold@narvikskolen.no

Telefon: 988 73 735


Trine-Lise Nerdal - 9. trinn.

E-post: trine-lise.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 977 53 445


Helga Elisabeth Bye - 10. trinn.

E-post: helga.elisabeth.bye@narvikskolen.no

Telefon: 481 33 198

Bilde fra skolegården.

Nyttige lenker

GOOGLE classroom


Bilde fra skolegården.

Referat elevrådet