Narvik ungdomsskole

AVLYST ARRANGEMENT

Det er med beklagelse at vi må avlyse torsdagens planlagte ÅPEN SKOLE for besteforeldre, pensjonister og foresatte. Dette er et "føre var tiltak" som anbefales av smittevernmyndighetene i Narvik kommune.

Arrangementet VIL gjennomføres på et senere tidspunkt og vi kommer tilbake med informasjon om dag og dato.

Mvh

Ørjan Halvorsen, Narvik ungdomsskole


VELKOMMEN TIL ÅPENT HUS MED OMVISNING

Torsdag 14. oktober har DU muligheten for å se innsiden av Narvik ungdomsskole. Du vil få omvisning av våre elever fra faget Innsats for andre.

Er du bestemor, bestefar eller pensjonist er du hjertelig velkommen for å få en slik GUIDET TOUR rundt om i skolebygningen vår. Hvis du er foreldre og ikke har fått mulighet tidligere til omvisning, er dette også for deg.


En omvisning for grupper klokken: 11:30 - 12:15


..og en omvisning for grupper klokken: 12:30 - 13:15


Dere bruker hovedinngangen til skolen med inngang fra skolegården "AULA og ADM". Gå inn i gangen, ta på blåsokker og gå videre derfra og inn i skolens AULA. Vær ute i god tid slik at du kan starte på et av de oppgitte tidspunktene. Du velger selv et av disse tidspunktene.INNOVASJONSCAMP


9.trinnet har hatt besøk fra Ungt Entrepenørskap Nordland. Vi hadde en kreativ og annerledes dag, der vi også fikk jobbet på tvers av klassene. Alle gruppene presenterte forslaget sitt for en ekstern jury og de kåret en vinner til hver av oppgavene.

Narvik ungdomsskole

Telefon: 76 91 25 00

Besøksadresse: Bjørnsonsvei 3, 8517 Narvik

E-post: narvik.ungdomsskole@narvikskolen.no

Facebook: Narvik ungdomsskole

Rektor

Ørjan Halvorsen

E-post: orjan.halvorsen@narvik.kommune.no

Telefon: 932 68 138

Assisterende rektor

Heidi Olsen Sværd

E-post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Telefon: 416 29 716

Inspektører

Helga Elisabeth Bye - 8. trinn.

E-post: helga.elisabeth.bye@narvikskolen.no

Telefon: 481 33 198


Kenneth Skøld- 9. trinn.

E-post: kenneth.skold@narvikskolen.no

Telefon: 988 73 735


Trine-Lise Nerdal - 10. trinn.

E-post: trine-lise.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 977 53 445

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nyttige lenker

GOOGLE classroom


Referat elevrådet

Referat FAU/SU/SMU