Narvik ungdomsskole

Vedtatt skolerute 2021

Da har elevrådet hatt møte. Referater finner du her.

Skolene i Narvik har begynt å bruke ett nytt system for kommunikasjon mellom skole og hjem. Visma flyt skole , her kan foreldrene blant annet:

  • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)

  • Registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom.

Narvik ungdomsskole

Telefon: 76 91 25 00

Besøksadresse: Bjørnsonsvei 3, 8517 Narvik

E-post: narvik.ungdomsskole@narvikskolen.no

Facebook: Narvik ungdomsskole

Rektor

Ørjan Halvorsen

E-post: orjan.halvorsen@narvik.kommune.no

Telefon: 932 68 138

Assisterende rektor

Heidi Olsen Sværd

E-post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Telefon: 416 29 716

Inspektører

Helga Elisabeth Bye

E-post: helga.bye@narvikskolen.no

Telefon: 481 33 198


Trine-Lise Nerdal

E-post: trine.nerdal@narvikskolen.no

Telefon: 977 53 445

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image