Narvik ungdomsskole

ELEVUNDERSØKELSEN 2022-2023

Resultatene fra elevundersøkelsen for inneværende skoleår er publisert fra Utdanningsdirektoratet. Disse kan dere finne på nettsiden analysebrettet.no for de som vil studere nærmere.

Indikatorene viser Narvik ungdomsskole sammenlignet med snittet for hele landet for 10. årstrinn. Resultatene er på samtlige områder over gjennomsnittet.


Fraværsrutiner grunnskole (2).pdf
INFO skolefravær.pdf

Nytt felles telefonnummer til Narvikskolen

Fra og med uke 10 (07.03.22) vil alle de kommunale skolene i Narvik få et felles telefonnummer.

Hovednummeret til Narvikskolene er 76912900.

Telefonen vil bli besvart av en av våre hyggelige kontoransatte i Narvikskolen som vil videreformidle samtaler eller beskjeder til aktuell skole. Skolenes egne hjemmesider vil også ha utfyllende kontaktinformasjon. Direktekommunikasjon med den enkelte lærer gjøres best via appen Min Skole, se vedlegg.


Presentasjon fra foreldremøte for neste års 8.klasse.

Under finner dere link til presentasjonen rektor Ørjan Halvorsen brukte på foreldremøtet 30.05.22. Her er informasjon om skolen for de som skal begynne i 8. klasse høsten 2022.

PRESENTASJON


INNOVASJONSCAMP


9.trinnet har hatt besøk fra Ungt Entrepenørskap Nordland. Vi hadde en kreativ og annerledes dag, der vi også fikk jobbet på tvers av klassene. Alle gruppene presenterte forslaget sitt for en ekstern jury og de kåret en vinner til hver av oppgavene.

Narvik ungdomsskole

Telefon: 76 91 25 00

Besøksadresse: Bjørnsonsvei 3, 8517 Narvik

E-post: narvik.ungdomsskole@narvikskolen.no

Facebook: Narvik ungdomsskole

Rektor

Ørjan Halvorsen

E-post: orjan.halvorsen@narvik.kommune.no

Telefon: 932 68 138

Assisterende rektor

Heidi Olsen Sværd

E-post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Telefon: 416 29 716

Inspektører

Trine-Lise Nerdal - 8. trinn.

E-post: trine-lise.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 977 53 445


Helga Elisabeth Bye - 9. trinn.

E-post: helga.elisabeth.bye@narvikskolen.no

Telefon: 481 33 198


Kenneth Skøld- 10. trinn.

E-post: kenneth.skold@narvikskolen.no

Telefon: 988 73 735

Nyttige lenker

GOOGLE classroom


Referat elevrådet

Klassequizen 2022

10.trinn deltok på Klassequizen i regi av NRK, tirsdag 1.november.

Laget gjorde en hederlig innsats og fikk 8 av 12 mulig poeng.

Dette var dessverre ikke godt nok til å kvalifisere seg til finalerunden i Nordland.

Laget bestod av Mie Lilleng 10A, Martine Skog 10A og Christer Fagerli 10F. Reserve var Sondre Bottolfsen 10D.