Administrasjon og kontaktinformasjon

Narvik ungdomsskole

Telefon: 769 12 900

E-post: narvik.ungdomsskole@narvikskolen.no

Besøksaadresse: Bjørnsonsvei 3, 8517 Narvik

Ørjan Halvorsen

Rektor

Ørjan Halvorsen

E-post: orjan.halvorsen@narvik.kommune.no

Telefon: 932 68 138

Telefon: 769 12 900

Ass rektor

Heidi Olsen Sværd

E-post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Telefon: 416 29 716

Undervisningsinspektører

Helga Elisabeth Bye

E-post:

helga.elisabeth.bye@narvikskolen.no

Telefon: 481 33 198

Kenneth Skøld

E-post:

kenneth.skold@narvikskolen.no

Telefon: 988 73 735

Trine-Lise Nerdal

E-post:

trine-lise.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 977 53 445

Merkantil konsulent

Jenny-Lise Forsaa

E-post: jenny-lise.forsaa@narvik.kommune.no

Telefon: 769 12 505

Merkantil konsulent

Mona -Lisa Storø

E-post: mona-lisa.storo@narvik.kommune.no

Telefon: 769 12 505