Administrasjon og kontaktinformasjon

Narvik ungdomsskole

Telefon: 769 12 900

Besøksadresse: Bjørnsonsvei 3, 8517 Narvik

Rektor 

Thomas Pareli Seines

E-post: thomas.seines@narvik.kommune.no

Telefon: 97107602


Ass rektor

Heidi Olsen Sværd

E-post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Telefon: 416 29 716

Undervisningsinspektører

Helga Elisabeth Bye

E-post: 

helga.elisabeth.bye@narvikskolen.no

Telefon: 481 33 198

Kenneth Skøld

E-post: 

kenneth.skold@narvikskolen.no

Telefon: 988 73 735

Trine-Lise Nerdal 

E-post: 

 trine-lise.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 977 53 445

Merkantil

Epostadresse: skole.merkantil@narvik.kommune.no

Post sendes:

Narvik ungdomsskole v/ merkantile

Postboks 64

8501 Narvik