8. trinn

Inspektør 8. trinn

Trine-Lise Nerdal

E-post: trine-lise.nerdal@narvik.kommune.no

Mobil: 977 53 445

Kontaktlærer 8A

Kari Roman Øien

E-post: kari.roman.oien@narvikskolen.no


Kontaktlærer 8B

Joakim Evjen

E-post: joakim.evjen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 8B

Ann-Helen Sedolfsen

E-post: ann.helen.sedolfsen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 8C

Markus Pleym

E-post: markus.pleym@narvikskolen.no

Kontaktlærer 8D

Anja Olsen

E-post: anja.olsen@narvikskolen.no

Kontaktlær 8E

Frode Bakkejord

E-post: frode.bakkejord@narvik.kommune.no

Kontaktlærer 8F

Else Britt Lian

E-post: else.britt.lian@narvikskolen.no

Kontaktlærer 8F

Kristin Karlsen

E-post: kristin.karlsen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 8G

Elisabeth Henningsen

E-post: elisabeth.henningsen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 8G

Silje Skjærvold

E-post: silje.skjaervold@narvikskolen.no

Lærer

Sigrid Johnsen

E-post: sigrid.johnsen@narvikskolen.no

Lærer

Julie Kristin Pedersen

E-post: julie.pedersen@narvikskolen.no

Lærer

Victoria Skårvik

E-post: victoria.skarvik@narvikskolen.no

Lærer

Elisabeth Nilssen

E-post: elisabeth.nilssen@narvikskolen.no

Lærer

Arne Eilif Mobakken

E-post: arne.eilif.mobakken@narvikskolen.no

Lærer

Katarina Dåbach

E-post: katarina.dabach@narvikskolen.no

Lærer

Gøril Sollund Antonsen

E-post: goril.sollund.antonsen@narvikskolen.no

Lærer

Hilde Taen

E-post: hilde.taen@narvikskolen.no

Lærer

Grethe Einarsen

E-post: grethe.einarsen@narvikskolen.no

Lærer

Runar Sollie

E-post: runar.sollie@narvikskolen.no

Lærer

Siri Pedersen

E-post: siri.pedersen@narvikskolen.no

Skoleassistent

Magnhild Bakken

E-post: magnhild.bakken@narvikskolen.no

Skoleassistent

Steffen Fløholm

E-post: steffen.floholm@narvikskolen.no

Skoleassistent

Merete Rondestvedt

E-post: merete.rondestvedt@narvikskolen.no