Narvik ungdomsskole

INNOVASJONSCAMP


9.trinnet har hatt besøk fra Ungt Entrepenørskap Nordland. Vi hadde en kreativ og annerledes dag, der vi også fikk jobbet på tvers av klassene. Alle gruppene presenterte forslaget sitt for en ekstern jury og de kåret en vinner til hver av oppgavene.

Narvik ungdomsskole

Telefon: 76 91 25 00

Besøksadresse: Bjørnsonsvei 3, 8517 Narvik

E-post: narvik.ungdomsskole@narvikskolen.no

Facebook: Narvik ungdomsskole

Rektor

Ørjan Halvorsen

E-post: orjan.halvorsen@narvik.kommune.no

Telefon: 932 68 138

Assisterende rektor

Heidi Olsen Sværd

E-post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Telefon: 416 29 716

Inspektører

Helga Elisabeth Bye - 8. trinn.

E-post: helga.elisabeth.bye@narvikskolen.no

Telefon: 481 33 198


Kenneth Skøld- 9. trinn.

E-post: kenneth.skold@narvikskolen.no

Telefon: 988 73 735


Trine-Lise Nerdal - 10. trinn.

E-post: trine-lise.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 977 53 445

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nyttige lenker

GOOGLE classroom


Referat elevrådet

Referat FAU/SU/SMU