Fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag

Utveksling med en fransk ungdomsskole i Argentré du Plessis!


Dette året har vi opprettet en utveksling med en fransk skole i Argentré du Plessis, som vi

skal besøke og de skal besøke oss. Vi har søkt på midler fra Troll-stiftelsen, noe

som dekker hele turen og oppholdet.

Vi tror at det gir mye motivasjon til språkinnlæringen når eleven vet at de skal bli kjent med

franske elever, både i Frankrike og ikke minst her hjemme i Narvik. Vi gleder oss til å utforske fransk språk og kultur med våre elever!


Gro og Kasia - fransklærere på Narvik ungdomsskolen