Fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag