Arbeidslivsfag 9. trinn

Faglærere: Arthur Anke Olaussen og Joar Nilssen